|
02-105-5454
ข่าวการตลาด

งานติดตั้งIP PBX,CALL CENTER ต่างประเทศ| การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(เวียดนาม)

26 January, 2018

 ทีมงานเข้าติดตั้งระบบตู้สาขา สำนักงานที่ ณ SAIGON CENTRE ประเทศเวียดนาม เพื่อเชื่อมต่อกัมายัง สำนักงานในประเทศไทย #IP PBX #Call Center

กราบขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าวทั้งหมด