|
02-105-5454
แนะนำสินค้า

ร่วมลงนามกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ความร่วมมือในการให้บริการระบบ IGET POS แบบใช้งานบนบริกาน SMART TAM และ Cloud Call Center

30 March, 2017

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 บจก. สมาท ไลฟ์ เทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด ร่วมลงนามกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ความร่วมมือในการให้บริการระบบ IGET POS แบบใช้งานบนบริการคลาวด์ และจะขยายผลสู่ระบบลงเวลาพนักงาน หรือ SMART TAM และ Cloud Call Center ในลำดับถัดไป ถือเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสามารถการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย

 
ภาพข่าวทั้งหมด